Grondwatertechniek Ritsema is een onafhankelijk grondboorbedrijf. Dit doen wij in opdracht van overheden, het bedrijfsleven en particulieren. GWTR heeft zich vanuit haar millieukundigboorwerk, bronboringen, infiltratetechnieken, injectiemethoden en ervaringen met warmte/koude opslag gespecialiseerd als grondboorbedrijf met verschillende technieken in bodemonderzoek en specialprojects, zoals bronboringen, tunnelverdichtingsboringen, milieukundigonderzoek, monitoringsprojecten en shallow-water drilling. Voor de diverse grondboringen maken wij gebruik van verschillende boortechnieken zoals: Direct Push (MRZB) Spoelboringen Sonic drilling (boringen) Handrammachine Voor speciale projecten ontwikkelen wij de benodigde grondboormachine(s) of passen hiervoor onze grondboormachine(s) aan. GWTR is ISO9001-2008, VCA*, SIKB2000(protocol 2001) en BRL2100  (mechanisch boren) gecertificeerd.
Certificaten