sonisch boren
Advies GWTR heeft door haar ervaringen met koude/warmte opslag kennis gemaakt met diverse groene technologieën. Zo hebben we partners gevonden met specialismen die varieren van zonneboilers en ledverlichting, tot geohydrologie en stedelijke vernieuwing. Samen maken we de toepassing van groene technologieën rendabel. Certificaten en erkenningen: • DLP, OCE, VCA, BHV, DVP, BRL2100, BRL2000, Cursussen: • Veilig werken langs de weg CROW96b • Code 95 • Bodemclassificatie
Bodem GWTR is een veelzijdig boorbedrijf. Wij zijn graag oplossingsgericht bezig of het nu om geotechnisch, milieutechnisch of regulier boorwerk gaat. Wij voeren (machinale) boringen uit in land- en water-bodem van 1 tot 70 m-mv. Wij boren voor alle mogelijketoepassingen: • Milieu-technisch • Geologisch • Geo-technisch • Bodemsaneringen • Bodeminjectie • Bronnen • Bomdetectie • Micro spoelboringen • Inpandige boringen • Biologisch afbreekbare peilbuizen
Dual Sun Power
Certificaten