Zelf energie produceren. Er word momenteel veanuit de overheid veel gesleuteld aan de regels rond, saldering, subsidies en wetgeving aangaande energie. SDE, MIA, KIA , partikuliere subsidies, provinciale subsidies, te veel om op te noemen. Redenen genoeg om op de hoogte te blijven voor nu, maar ook voor een realistische toekomstverwachting.
Opwekking: Voor het zelf opwekken van energie zijn reeds een aantal off-the-shelf oplossing voor handen. Meest bekend zijn natuurlijk: Zonnepanelen: Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo- Voltaic') is een paneel dat zonneenergie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaische cellen op een paneel gemonteerd. Zonnecollectoren: Afhankelijk van het seizoen, kan een collector de warmwatervoorziening geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Rest warmte van dit proces kan eventueel aan een aardwarmtesysteem gekoppeld worden en zo voor een extra besparing zorgen. Wij koppellen warmtepanelen samen met PV-panelen (van het Engelse 'Photo-Voltaic'), waardoor deze feitelijk gekoeld worden en een groter rendement leveren. Wind Nederland heeft in het verleden veel van de wind geprofiteerd. Maar ook nu met oog voor milieu en hernieuwbare energie, biedt wind kansen. Tot op heden was dat, om economische redenen, beperkt tot de grote molens die we allemaal kennen uit de polder. Door toepassing van nieuwe technieken en materialen, is dit sinds kort ook rendabel voor kleinere bedrijven en particulieren. Met name door de gunstigere salderings mogelijkheden. Maar wat dacht u van: Houtpallets, WKK, Photo-voltaisch glas, waterkracht, waterstof, zonnekokers, biogas, HR-e ketels, etc. Deze lijst is zeker niet uitputtend en de ontwikkelingen staan niet stil. Wie weet wat de toekomst ons nog te bieden heeft.